അഭി.മാത്യൂസ്‌ മോര്‍ ഈവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത വി.കുര്‍ബ്ബാന അര്‍പ്പിച്ചു.

അഭി.മാത്യൂസ്‌ മോര്‍ ഈവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത പിറവം രാജാധിരാജ സെന്റ്‌ മേരീസ്‌ യാക്കോബായ സുറിയാനി കത്തീഡ്രലില്‍ വി.കുര്‍ബ്ബാന അര്‍പ്പിക്കുന്നു.(27-01-2013)

<< Back to Latest News

 

© Copyright - RajadhiRaja St.Mary's Jacobite Syrian Cathedral (Piravom Valiya Pally), Piravom